• Բաց և Թափանցիկ
  • Ներառական
  • Բազմաշահառու
  • Ներքևից վեր

Առաքելություն

Հայ երիտասարդությանը տեղեկացված պահել ինտերնետի կառավարման մասին և լսելի դարձնել նրանց ձայնը մեր՝ ինտերնետին նվիրված քննարկումներին բաց հարթակի միջոցով։

Տեսլական

Խրախուսել հայ երիտասարդներին մասնակցել ինտերնետի կառավարման մասին քննարկումներին, ստանալ տարատեսակ հմտություններ և կիրառել դրանք ինտերնետից օգտվելիս։

Նպատակ

Բարձրացնել հայ երիտասարդության տեղեկացվածությունը ինտերնետի քաղաքականության մասին։ Ոգևորել նրանց մասնակցել ինտերնետի կառավարման դեբատին։

Enter your keyword